DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Những dự án đầy tự hào của Ngọc Châu Á

08-05-2023

Đất nền nghỉ dưỡng - Nhà Bên Suối

Chỉ từ 686 triệu/nền
Trung tâm xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm

Đất nền nghỉ dưỡng - Nhà Bên Suối

10-02-2023

Đất nền thổ cư Bảo Lộc

4,2 TRIỆU/M2
Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Đất nền thổ cư Bảo Lộc

28-07-2022

CỘNG ĐỒNG SINH THÁI BẢO LỘC

1.368.000.000đ
Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

CỘNG ĐỒNG SINH THÁI BẢO LỘC

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Những dự án đầy tự hào của Ngọc Châu Á